HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN (ONLINE SUPPORT)

QUAY VỀ TRANG CHỦ STAR (Return to main page)       QUAY VỀ MÀN HÌNH ĐĂNG NHẬP (Return to login page)


1. Hỗ trợ trực tuyến qua Yahoo Messager / Skype IP :

Contact by Yahoo Messager Contact by Yahoo Messager
2. Địa chỉ email tiếp nhận góp ý và phản ánh chất lượng dịch vụ :

phanmem.star@gmail.com